Подобряване на бизнес потенциала във Варненско чрез неизползваните възможности на културно-историческото, природното и морското наследство и чистата околната среда, следвайки принципите на "Син растеж". Това е конкретната цел проекта “Напред - назад през уикенда на територията на МИРГ Варна", по процедура- BG14MFOP001-4.053 “Екологична и устойчива рибарска област" - Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Варна, район Аспарухово - Белослав - Аксаково“, по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съобщи днес на пресконференция в Областния информационен център във Варна Борислав Френчев от бенефициера - сдружение “Център за устойчиво социално развитие“, предаде репортер на "Фокус".Проектът е в подкрепа на местния рибарски сектор и местния бизнес, представящ стоки и услуги, предлагани от местната общност. Целта му е популяризиране на туристически, етнографски, природосъобразни услуги, екотуризъм, включително свързани с обекти в Натура 2000 и изграждане на система за информация и избор/онлайн заявки и доставки на стоки и услуги свързани със сектор Рибарство и "Синята икономика“ на територията на Местната инициативна рибарска група (МИРГ).

Чрез уеб базирана платформа за информация, популяризация и резервация на обекти, свързани с културно-историческото, природното и морското наследство на територията на МИРГ, ще се търси разработване на неизползвания потенциал на морето и брега за създаване на работни места, икономически подем на крайбрежните райони, както и представяне/подпомагане реализацията на продукцията на местната общност. Това е съвкупност, събрала на едно място информация за възможностите на местната територия, за да предложи нови, алтернативни и малко известни обекти, маршрути и събития. Тя ще добави стойност в продуктите и услугите на дребния бизнес и дребномащабния риболовен сектор.

Участието в онлайн платформата ще е безплатно и е ориентирано в помощ на представителите на местната "Синя икономика“.

Общите цели в проекта са свързани със създаване на условия за реализиране на предложения за устойчиво развитие на местната "Синя икономика" на територията на МИРГ "Варна, Район Аспарухово - Белослав - Аксаково и търсене на нови възможности запредставяне на уникалните местни дадености, което да доведе до създаването на нови работни места и добавяне на стойност в икономиката и развитие и насърчаване на местния уикенд туризъм. Ще се презентира самобитния живот на рибарите, тяхната дейност и представяне на стоки и услуги, произведени или добити от тях.