Постоянните комисии на Общински съвет бяха избрани, след като на сесията на 23 ноември бе гласуван поименният състав на всяка една от тях. Новосформираните комисии проведоха и първите си заседания, на които общинските съветници от всяка една от тях определиха своите ръководства.

Правната комисия избра за свой председател Слави Георгиев от ППГОС "ПП ГЕРБ“, а негов заместник е Веселина Александрова от ППГОС "Продължаваме Промяната-Демократична България“. Начело на постоянната комисия по "Бюджет и финанси“ бе избран Спас Шуманов от ППГОС "ПП ГЕРБ“, а за негов заместник бе определена Радослава Ташкова също от ППГОС "ПП ГЕРБ“.

Инж. Владимир Кисьов от ППГОС МК "Съединени за Пловдив“ е председателят на постоянната комисия по "Екология и комунални дейности“, а негов заместник е доц. Стефан Шилев от ППГОС "ПП ГЕРБ“. За председател на постоянната комисия по " Здравеопазване и социални дейности“ бе избран д-р Аргир Аргиров от ППГОС "ПП ГЕРБ“, а д-р Веселка Христамян от ППГОС "Продължаваме Промяната-Демократична България“ е негов заместник.

Общинският съветник от ППГОС ПП "Има такъв народ“ Ивайло Димов оглавява постоянната комисия по "Образование, наука, вероизповедание, етнически въпроси“, а негов заместник е Борислав Матеев от ППГОС "Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Постоянната комисия по "Общинска собственост и стопански дейности“ ще бъде председателствана от Георги Рогачев от ППГОС "Продължаваме промяната – Демократична България“, а негов заместник ще е Господин Апостолов от ППГОС "Възраждане“. Постоянната комисия по "Култура, туризъм, евроинтеграция и международни отношения“ се оглавява от Стефан Послийски от ППГОС МК "Съединени за Пловдив“, а негов заместник е Георги Василев от ППГОС "ПП ГЕРБ“.

Арх. Костадин Палазов от ППГОС "БСП за България“ е избран за председател на постоянната комисия по "Устройство на територията и жилищна политика“, а негов заместник е Добромира Костова от ППГОС "Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Симеон Петров от ППГОС "Възраждане“ оглавява постоянната комисия по " Обществен ред и транспорт и защита от бедствия“ и ще бъде заместван от Тодор Токов от ППГОС "Продължаваме Промяната-Демократична България“. Постоянната комисия по "Младежки дейности и спорт“ се оглавява от Ерол Садъков от ППГОС "Браво Пловдив“, а негов заместник е Георги Титюков от ППГОС МК "Съединени за Пловдив“. Владимир Славенски от ППГОС "Продължаваме Промяната-Демократична България“ застава начело на постоянната комисия по "Противодействие на корупцията“.