Пловдивският депутат Манол Пейков отправи питане към министъра на културата Кръстю Кръстев, който е от Пловдив, за съборени сгради в Пловдив, бивши паметници на културата. Изискваната информация трябва да се подготви от НИНКН, чийто директор арх. Петър Петров също е от Пловдив.

А ето и самото питане:

"До г-н Кръстю Кръстев, министър на културата

Уважаеми г-н министър,

Във връзка с епидемичното разрушаване на сгради-паметници на културата, което наблюдаваме от години, както и с последните няколко случая на събаряне на такива къщи в Пловдив, моля да ми предоставите информация за сградите на територията на Република България, които са имали статут на недвижими културни ценности, но впоследствие този статут е бил свален/ променен.

Моля да отговорите на следните въпроси:

● Колко и кои са сградите на територията на Република България, които са били със статут на недвижима културна ценност и статутът им като такива е бил свален/променен от 2000 г. до момента (област, град/село, местоположение)

● Какъв е бил и какъв е към момента статутът на тези сгради?

● Кога и с кой административен акт (номер, дата, издател) е свален/ променен този статут?

Очаквам информацията за сградите със свален/ променен статут да обхваща периода от 2000 г. до момента и при възможност да бъде в табличен вид.

Манол Пейков,

народен представител

22 февруари 2024"