Ректорът на полската Военноморска академия "Героите на Вестерплате“ – контраадмирал Томаш Шубрихт, и началникът на Висшето военноморско училище "Никола Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, подписаха рамково споразумение за академично сътрудничество. С документа се насърчава взаимното разбирателство между двете военни академии чрез обмен и сътрудничество на образователно и академично ниво. Споразумението предвижда възможности за разработване на съвместни програми, като организиране на конференции, събития и дейности от взаимен интерес за двете висши училища.

Началникът на Висшето военноморско училище "Никола Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, и курсанти петокурсници, гостуваха на полската Военноморска академия "Героите на Вестерплате“ в град Гдиня. В Деня на курсанта кадетите от Академията поемат нейното ръководство в рамките на един ден. В същия ден се провежда и годишният курсантски бал на военното училище.

По време на церемонията бяха отличени най-добрите курсанти за постижения в науката, спорта, обществената дейност и достойно представяне на Академията. Освен това, за да се отбележи подобаващо 192-годишнината от избухването на Ноемврийското въстание и честването на Деня на курсантите, който е свързан с това историческо събитие, възпитаниците на Академията бяха определени да изпълняват почетни функции и Почетна вътрешна служба на 24 и 25 ноември 2023 г.