Мобилни екипи, в състава на които влизат инспектори от охранителна, криминална и икономическа полиция, отново започват да провеждат планирани срещи с кметовете и жителите на малките и отдалечени населени места в пловдивска област, в които няма постоянно полицейско присъствие.

Организацията с изнесените приемни има за цел да повиши ефективността от противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред и същевременно да осигури възможност на хората да сигнализират за всякакъв вид нарушения, налагащи действия от страна на полицията или други компетентни институции.

През месец април датите и населените места са следните:

На 02.04.2024 г., на територията на 01 РУ- Пловдив – с. Бойково, с. Ситово и с. Лилково;

На 09.04.2024 г., на територията на  РУ - Асеновград - с. Югово, с. Борово и с. Белица;

На 16.04.2024 г., на територията на  РУ - Карлово - с. Марино поле, с. Горни Домлян и с. Певците;

На 23.04.2024 г., на територията на  РУ - Стамболийски - с. Устина, с. Скобелево и с. Чурен;