Звената "Български документи за самоличност" при ОДМВР-Хасково ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност в деня на изборите да имат възможност да упражнят правото си на глас, съобщи ОДМВР-Хасково.

В седмицата преди 09 юни 2024 г., когато ще се проведат изборите за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 07 юни 2024 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

 За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР Хасково или в РУ Димитровград, РУ Харманли, РУ Свиленград, РУ Ивайловград или в РУ Тополовград за дните от 04  юни до 08 юни  2024 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. или на 09 юни (неделя) от 08.30 ч. до 19.00 часа

 Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и участък към РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверението се издава, за да послужи пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 09 юни 2024 г.