Проверки на ловци, излезли на ловен излет, са извършени от служители на РУ-Котел и РДГ-Сливен.

Акцията е проведена на 10 декември за времето от 06,00 до 15,00 часа на територията на РУ-Котел, относно правилното носене на ловно оръжие и спазване разпоредбите на ЗОБВВПИ и ЗЛОД.

Проверени са 54 ловци от 4 ловни групи. Нарушения не са констатирани. С цел превенция са съставени протоколи за предупреждение.