Поех този ангажимент пред хората от населеното място преди две седмици и днес изпълнявам обещаното. Вярвам, че по този начин колегите ми ще изпълняват по-добре своите ежедневни отговорности по осигуряване на обществения ред и гарантиране сигурността на хората в района. Надявам се, че те ще оправдаят гласуваното от мен доверие за навременна и адекватна реакция при възникване на престъпление. Това заяви министърът на вътрешните работи Калин Стоянов при връчване ключовете на превозното средство на началника на полицейския участък гл. инспектор Петър Петров.

Вътрешният министър беше посрещнат с хляб и сол от децата в Кризисния център за отдих и спорт. Председателят на дарителско сдружение "Св. Иван Рилски“ Благовеста Факирова също благодари за осигурения патрулен автомобил и препотвърди партньорство между ръководената от нея организация и Министерството на вътрешните работи.