Поискано е разрешение за отстрел на проблемна мечка. Това съобщи за "Фокус“ инж. Анатолий Елев – директор на Държавното горско стопанство – Смилян. От 15 януари насам, мечката е нападнала пет телета в района на селата Кошница, Черешево и Турян. Искането и отправено в понеделник до Министерството за земеделието, поясни инж. Елев.

Той припомни, че миналата година през юни на територията на горското стопанство бе отстреляна друга проблемна мечка, който нанасяше щети на селскостопански животни. "След това имахме ново разрешително за отстрел на мечка за този район, в който и в момента има щети. Тогава обаче мечката се покри и не успяхме да реализираме даденото ни разрешение за отстрел. Това е причината да поискаме и ново разрешително“, поясни директорът на горското стопанство в Смилян.