Безвъзмездно подпомагат с освободени държавни резерви 13 социални услуги във Велико Търново. Решението бе взето днес на заседание на Министерски съвет. 

Освен държавните резерви, ще бъдат подсигурени и военновременни запаси (предпазни средства, консервирани хранителни продукти и конфитюри) за нуждите на 13 социални услуги за предоставяне на резидентна грижа за стари хора и пълнолетни лица с умствена изостаналост, функциониращи на територията на община Велико Търново. С предоставянето на безвъзмездната помощ се предвижда намаляване размера на таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет на над 325 потребители.