Областният управител на Видин Огнян Асенов проведе работна среща с членове на Областната комисия за обществен ред и сигурност. На срещата присъстваха заместник областният управител на Видин Шишман Чаушев, представители на ОД на МВР – Видин, РД "Пожарна безопасност и защита на населението“, Гранична полиция, ТД "Национална сигурност“, кметът на община Видин д-р Цветан Ценков, заместник-кметът на община Белоградчик Росен Младенов, управителят на "Пристанище – Видин“ ЕООД и представители на туроператорските фирми, ангажирани с водния туризъм по река Дунав, съобщиха от Областната администрация.

В началото на срещата областният управител информира, че съгласно получения график от Пристанище - Видин, през 2023 г. се очаква броя на пристигащите и заминаващите пътнически кораби да бъде 294, обслужвани от две туроператорски фирми. Асенов допълни, че е необходимо да бъдат обсъдени и предприети необходимите мерки с оглед осигуряване на спокойна обстановка и да бъде обезпечена сигурността на туристическия сезон.

Участниците в срещата обмениха информация, съобразно сферите си на дейност, свързана с безпроблемното реализиране на планираните туристически пакети.

В хода на разговорите представителите на местната власт се обединиха около мнението, че е необходимо да бъде създаден съвместен туристически продукт, който да обхване допълнителни обекти за посещение. Представителите на туроператорите уточниха, че е удачно да се акцентира най-вече върху отделни туристически обекти и апелираха общинските администрации да подготвят и да им предоставят чуждоезични рекламни материали, които да се представят на туристическите борси.

По време на срещата се обсъдиха и мерки, свързани с почистването на крайпътните участъци по трасето на републиканската и общинска пътна мрежа в област Видин, както и предприемането на своевременни мерки за отстраняване на компрометирани участъци по пътната мрежа.

В края на срещата, областният управител Огнян Асенов посочи, че организацията и разпределението на дейностите във връзка с круизните кораби са вече отработени, като всяка ангажирана институция своевременно следи за недопускане на пропуски в сферата й на работа.