Пловдив все пак може би ще има собствена зоологическа градина. Основание за тази радостна новина е завършването на обществената поръчка за избор на фирма, която да направи ново задание за изготвяне на инвестиционен проект за реконструкции в зоопарка. Максималната стойност без ДДС за тази дейност е 149 366,67 лева, предава Plovdiv24.bg.

В срока на процедурата са постъпили оферти от три фирми. Това са "Инжпроект" ЕООД, "Екотийм" ООД и "Тесаракт груп" ЕООД, и трите от София. На първо място е класирано дружеството "Екотийм" с най-ниската оферта - 112 800 лв., на второ - "Тесаракт груп" - 123 900, на трето - "Инжпроект" - 137 500,00 лв.

Избраният изпълнител трябва да изготви План за развитие на зоологическата градина, вкл. предварителни и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на обект, доказване на нормативната му допустимост и целесъобразността на инвестиционната идея; План за колекция, който да включва и план за размножаване; План за консервационни дейности; План график за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при наличие на финансиране - в краткосрочен и дългосрочен план – с отговорници, срокове и индикативни бюджети по отношение на краткосрочните дейности (3 до 5 години); Техническо задание за изготвяне на инвестиционен проект във фаза "технически проект“ за идентифицираните за реконструкции съоръжения и ограждения цел изпълнение на консервационни дейности в Зоопарк Пловдив.

С тези документи Община Пловдив смята да кандидатства за финансиране по Програма "Околна среда“ за реконструкция на зоологически градини.

До края на месеца резултатът от класирането може да се обжалва в КЗК.