Председатели на местни парламенти от цяла България се събират утре в Пловдив, където ще се проведе годишното общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети /НАПОС-РБ/. Градът под тепетата за поредна година е домакин на форума на сдружението, което е учредено през 2004 г. именно в Пловдив.

Председателят на Общински съвет-Пловдив Атанас Узунов, сподели, че очаква по време на събранието да бъдат дискутирани и редица важни въпроси, касаещи доброто и ефективно управление по места.

По време на форума, който ще се проведе в Гранд хотел Пловдив от 15:00 часа, председателят на НАПОС-РБ и на Общински съвет-Велико Търново Венцислав Спирдонов ще представи отчетен доклад на националната асоциация и нейното развитие през последните 4 години. Той ще направи и цялостен анализ на асоциацията за 2023 г. и за осъществените инициативи. Общото събрание ще приеме бюджета и програмата с набелязани мерки през 2024 г., които са свързани както със законодателството, касаещо местното самоуправление, а така също с повишаване на административния капацитет.

"За изминалите 20 години НАПОС–РБ се утвърди като авторитетна неправителствена организация в областта на местното самоуправление, провеждаща множество научно–теоретични конференции, тематични дискусии, обучения, пътуващи семинари и други мероприятия в подкрепа на местните власти и общинските съвети. В момента в НАПОС – РБ членуват над 200 председатели на Общински съвети като организацията е отворена за прием на нови членове“, заяви Венцислав Спирдонов.