Община Пловдив, Регионален исторически музей – Пловдив и Комитет "Родолюбие" отбелязват 148 години от Априлското въстание. Честването е част от Културния календар на Община Пловдив за 2024година.

По повод годишнината днес в експозиция "Българско възраждане" на Регионален исторически музей-Пловдив в Стария град посетителите ще имат възможности да съпреживеят събитието чрез различни инициативи.

Ще бъде подредена изложба "Април 1876 Пловдивското съзаклятие" за Пловдивския вътрешен революционен комитет и бунтовната 1876 г. Освен разказ в табла, ще бъдат изложени рядко показвани артефакти: спомените на Отон Иванов в ръкопис, доклади до Найден Геров с описание на погромите от въстанието, оригинални фотографии на революционери и други. В тази връзка в 11:00, 13:00 и 15:00 ч. ще се изнесат тематични беседи за Априлското въстание.

Посредством музейни игри и картинки за оцветяване за Пловдив и неговите революционери малки и големи ще научат повече за историята на града. А в оръжейния кът с помощта на уредник ще може да се докосне хладно и огнестрелно оръжие от фондовете на музея.

Заповядайте от 9:00 до 17:50 ч. на ул. "Цанко Лавренов"№1, къща "Георгиади", за да научите и съпреживеете събитията по славния април 1876 г.!

В Цар Симеоновата градина от 11:00 ч., Комитет "Родолюбие" ще организира изложба на униформи, оръжия и артефакти от Априлското въстание. Ще разкаже за събитията по време на въстанието и ще запознае присъстващите с дейността на участниците в Априлската епопея.