В Плевен гражданите са поканени на обществено обсъждане на бюджета за 2023 година. Общият размер на бюджета на общината е малко над 169 милиона и 380 хиляди лева.

Общественото обсъждане на проекта за бюджет на Плевен ще се състои от 17 часа в зала "Гена Димитрова", предаде БНР.

Финансовият план на общината е съобразен с извършените до приемането на Закона за държавния бюджет за тази година разходи и отчита характерните икономически тенденции за региона, съобразени също така с принципите на управление, включени в програмата за мандат 2019 - 2023 година. Приходите от държавните дейности се предвиждат да бъдат близо 113 987 000 лева, а от местни 55 394 000 лева в разходната част на бюджета. 

Най-много средства се планират да бъдат насочени към функция образование - над 73 милиона лева. На следващо място е социално осигуряване, подпомагане и грижи - повече от 6 милиона, за култура - близо 5.2 милиона лева.