Пет деца са родили деца във Варна, научи ексклузивно репортер на "Фокус". Това са непълнолетни момичета, като най-малката е на 16 години. Бройката им стана ясна на пресконференция по повод приключването на проекта "Общностен център за деца и семейства – Варна“ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

От старта на дейностите през месец юли 2016 г. до сега услугите му са ползвали 1993 деца и техните семейства, от които 47 деца и техните близки - бежанци от Украйна. Сред тях са и въпросните 5 непълнолетни момичета със своите бебета.

Основната цел на Общностния център за деца и семейства във Варна е превенция на социалното изключване, чрез предоставяне на интегрирани услуги за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните семейства. Дейностите целят и намаляване на бедността сред децата, чрез инвестиции в ранното детско развитие, включително и ограничаването на предаването на бедността между поколенията.

Общностният център се намира на ул. "Капитан Райчо" 103А във Варна.

Фокусът на услугите за деца до 3-годишна възраст и техните семейства е поставен най-вече върху формирането и развитието на родителски умения, както и стимулиране на ранното детско развитие. За децата от 3 до 7 години основните дейности имаха за цел интеграция в детските градини и подобряване на училищната готовност. Фокусираха се върху групови и индивидуални дейности.

Сред услугите, които се предоставят в центъра, са: специални грижи за деца с увреждания, недоносени деца, деца от малцинствени и уязвими групи. За тях грижи полагат психолози, логопед, рехабилитатор, медиатор, педиатър, стоматолог, педагог и др.