Съюзът на парамедиците в България ще отбележи Световния ден на спешната помощ с демонстрация по първа помощ и представяне на професията в ПМГ "Константин Величков" в Пазарджик.

Демонстрацията ще бъде от 10 ч. и е организирана от Цвятко Луджев - военен парамедик и кмет на село Ивайло, Община Пазарджик и със съдействието на Община Пазарджик.