Община Добрич и Център за подкрепа и личностно развитие- УО Добрич организират Панорама на средните училища 2024. Инициативата ще се проведе в къщичките на площад "Свобода" на 19.04.2024 г.

В Панорамата ще вземат участие представители на професионални и профилирани гимназии и средни училища от град Добрич. Те ще представят пред кандидат-гимназистите и техните родители специалностите от професии и профилите, които са утвърдени в план-приема 2024/2025г.

Надяваме се и тази година атрактивното представяне на училищата да предизвика съревнование и да доведе до информиран избор.

Кандидат-гимназистите, родители и гости ще имат възможност да получат консултация по всички въпроси, които ги интересуват за продължаване на обучението в гимназиален етап.