Съветниците от ПП - ДБ в град Русе недоволни относно факта, че Община Русе не е сключила нито един договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за капиталови проекти.

Публикуваме позицията на ПП-ДБ без редакторска намеса:

С голямо безпокойство искаме да информираме обществеността, че към 26.06.2024 г. Община Русе няма сключен нито един договор по приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от Закона за държавния бюджет за 2024 г. Това става ясно от отговор на министъра на Регионалното развитие и благоустройството – Виолета Коритарова на въпрос на народния представител Мартин Димитров https://www.parliament.bg/bg/topical_nature/ID/67819

От представения отговор и приложението към него се вижда, че за нито един от 14-те проекта на Община

Русе не е сключен договор с МРРБ. Това е отговорност на Община Русе и на кмета Пенчо Милков. В същото време почти всички общини имат вече сключени договори и одобрени суми за финансиране на проекти през 2024 г.

За пореден път повдигаме тази тема и поясняваме как действа механизмът (вижте отговор на заместник министър-председателя и министър на финансите Людмила Петкова по време на изслушване в Народното събрание относно инвестиционната програма за общински проекти)https://www.minfin.bg/bg/news/12617?fbclid=IwZXh0bgNhZW0BMQABHRgmWoUwpIML89ohrA8DtM5LxQC0cHEq9LXxdWtH-UPqucUXkl5VfreseA_aem_ATvmPhKeMUHBQOSNwdjNJFtkKQA8pbnWy88ewfNJABZaNmkqr8rM0NNmxyqetovKouw

Ако Община Х от обхвата първа категория е реализирала изцяло проектите си за 2024 г. в размер на 50 млн. лв. (което означава сключила е споразумение с МРРБ на основание реда, определен в ПМС № 11 от 2024 г., получила е авансово плащане, получила е междинно плащане и финално плащане на база извършени фактически разходи), то в този случай през 2025 г. същата община ще има лимит от 50 млн. лв. за нови проекти. В случай че Община X получи само авансово плащане през 2024 г. в размер на 10 млн. лв., през 2025 г. общината може да получи 50 млн. лв., включващи остатъка от 40 млн. лв. за изпълнение на проектите от предходната година и 10 млн. лв. за нови проекти.

От няколко прессъобщения на Община Русе, става ясно, че този механизъм не се разбира. Така общината при потенциал от 150 млн. лв. за 3 години сама си намалява средствата за капиталови разходи, кандидатства за значително по-малко средства, което е сериозна грешка и към момента одобреното финансиране за 2024 г. за проектни предложения е НУЛА!

В същото време Русе се нуждае от много и сериозни капиталови инвестиции за подобряване уличната инфраструктура и благоустрояването. Изоставането, което всички виждат е стряскащо и ни тревожи. С всички сили ще помагаме то да бъде преодоляно. Надяваме се на диалог и чуваемост от страна на кмета и неговия екип, които до този момент липсват.