За незабавни отговори от кметската управа заради свалянето на доверието от S&P Global Ratings към Община Пловдив настояват в питане до кмета на града Костадин Димитров съветниците от ППГОС "Продължаваме Промяната - Демократична България" в ОбС на града на тепетата.

На 12 юни 2024 г., на официалния сайт на компанията бе публикувана информация, която известява, че прекратява мониторинга на кредитния рейтинг на Общината, поради липсата на своевременно подадена финансова информация. 

Според Владимир Славенски, Йоно Чепилски, Николай Гюров и Александър Ракшиев, това само по себе си е изключително тревожен факт, който поражда множество въпроси. 

Първо, защото прецедентът, създаден от Община Пловдив със спирането на подаването на информация към S&P, носи сериозни дългосрочни рискове за местната икономика, чуждестранните инвестиции, бъдещото финансиране на общината и други важни аспекти.

И второ, защото през последните 15 години този процес беше непрекъснат, като последната текуща оценка беше "BBB" с положителен тренд. 

Вследствие на липсата на информация обаче, агенцията не може да продължи мониторинга и да публикува актуална оценка за кредитния рейтинг на Община Пловдив, алармират съветниците от групата на "Продължаваме Промяната - Демократична България" . 

Те са категорични, че неподаването на информация от страна на кметския екип поражда основателни притеснения относно управлението на публичните средства и цялостните политики на общинската администрация. 

Затова общинските съветници от групата на "Продължаваме промяната-Демократична България" очакват да разберат каква е причината за спирането на подаването на информация към S&P Global Ratings, кой носи пряката отговорност за подаването на информация към кредитната агенция и какви мерки са взети спрямо отговорното лице, как ще се отрази неподдържането на кредитния рейтинг върху бъдещите инвестиции в Община Пловдив и ще окаже ли влияние това върху лихвените проценти на кредитните ресурси, които Община Пловдив ползва и планира да ползва. 

Прозрачността и отчетността са основополагащи принципи за доверието на гражданите и инвеститорите в местната администрация, заявяват още от групата на "Продължаваме Промяната - Демократична България" в Пловдив.