Предприети са действия за облекчаване на тежкотоварния трафик през Дунав мост 2. Към момента няма чакащи товарни автомобили по трасето на републиканската пътна мрежа към ГКПП Видин-Калафат. Всички гишета на граничния пункт работят в пълен обем, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

Времето за проверка на товарните автомобили е съкратено максимално, така че това да не нарушава правилата за защита на националната сигурност и граничния контрол. Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и съобщенията и всички ресорни институции, отговорни за организацията на движението и пропускането на трафика през граничния пункт са в постоянна координация, за да се подържа нормално преминаване на товарните автомобили.

Заедно с румънските власти е осигурен т.нар. "зелен коридор" за преминаването през пункта на товарни автомобили, превозващи бързо развалящи се стоки, живи животни и опасни товари. Увеличен е броят на служителите, извършващи гранични проверки и от двете страни. По искане на България румънската страна увеличи броя на контролиращите служители от Данъчната си администрация (ANAF).

Създадена е и нова организация на движението, с която се избягва престоя за почивка в участъка между мостовото съоръжение и зоната за контрол на румънска територия. Това ще предотврати образуването на задръствания.

Предприетите мерки имат постоянен характер, като продължава работата по надграждането им.