Административният съд в Пловдив отмени заповед на директора на ОД МВР, с която е бил дисциплинарно наказан служител на полицейското управление на Стамболийски за забавяне при издирването на Димитър Малинов от Цалапица. 

Той изчезна на 20 юли 2023 година. Два дни след това майка му подаде сигнал в Райононно управление в Стамболийски, но според нея, полицията не е направила нищо за издирването му. 

Жалбоподателят - младши оперативен дежурен в управлението в Стамболийски оспорва заповедта за дисц;иплинарно наказание като неправилна и незаконосъобразна с искане за отмяната й.

Той твърди, че на 22.07.2023г. – събота, когато са постъпили данни за изчезването на младеж от Цалапица, той не е бил на работа. На посочения ден са били приети и документирани първоначалните данни за изчезването на младежа, представени от негови близки с версии за изчезването.

На 23.07.2023г. /неделя/ оспорващото лице е било на работа като помощник дежурен. По време на дежурството всички работили активно – докладвано е на заместващ началника на РУ и е изготвена Карта за издирвано лице с последващо обявяване за общодържавно издирване в Националната Шенгенска информационна система. В рамките на следващите няколко дни е установено, че става дума за убийство с предполагаем извършител на престъплението в лицето на Рангел Бизюрев.

Той напусна страната безпрепятствено, а веднага след това бяха освободени от длъжност началникът на полицията в Стамболийски Ангел Керпиев и директорът на ОД на МВР в Пловдив Васил Костадинов.

Според съдебния състав е налице нарушаване на правото на защита, което е и самостоятелно основание за отмяна на обжалвания административен акт.

Според магистратите, на база на свидетелски показания за фактическата обстановка, не може да се направи извод за извършено от жалбоподателя дисциплинарно нарушение. Комисията, извършила проверката, също е излязла със становище, че младшият оперативен дежурен не трябва да бъде наказван, но въпреки това била издадена заповед за санкцията "предупреждение".

"В заповедта не е направена съпоставка между задължения на служителя и действия, които не са осъществени в пълнота или конкретни неосъществени задължения. Не са индивидуализирани и твърдените непредприети неотложни издирвателни мероприятия и затова не може да му бъде вменена дисциплинарна отговорност за неизпълнение на задължения, с които не е запознат", пише в съдебното решение от 15 април 2024г.. 

Именно затова Административният съд в Пловдив е решил, че има недоказаност на дисциплинарното нарушение и оспорената заповед следва да бъде отменена.

МВР трябва да поеме и разноските по делото в размер на 800 лв. Решението на съда не подлежи на обжалване.