Предвиденото за днес затваряне на част от ул. "Солунска“ в Пловдив заради строително-монтажни работи по изграждането на Южния обходен колектор е отложено. Това съобщиха от "Организация и контрол на транспорта“.

Причината е, че фирмата, която изпълнява тази част от проекта на ВиК-Пловдив, не е поставила необходимата сигнализация – пътни знаци и указателни табели, съгласно утвърдената временна организация по безопасност на движението. Поет е ангажимент това да стане утре до 14 часа.

От ОКТ са категорични, че едва след като бъдат изпълнени всички предписания за безопасност, пътната отсечка ще бъде затворена. Гражданите ще бъдат своевременно информирани при промяна в ситуацията.