Съвместното заседание на комисиите по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и тази по енергетика, на която днес трябваше да бъде обсъдена горещата тема с класирането по процедурата за саниране, беше отложено за след седмица, съобщи Община Русе.

На него трябваше да присъстват и кметовете на Русе и Стара Загора – Пенчо Милков и Живко Тодоров, като в дневния ред на заседанието беше предвидено изслушване на регионалния министър Андрей Цеков, министъра на енергетиката Румен Радев и изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие Ивайло Алексиев. Темата на срещата бе оповестена на сайта на Народното събрание и бе свързана с възникнали проблеми по процедура BG-RRP-4.023 – ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП І, по Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

От деловодството на парламента заявиха, че отлагането на заседанието е по нареждане на председателите на двете комисии Николай Нанков и Делян Добрев. Предстои уточняване на конкретен ден и час за провеждането му.