В края на последната си редовна сесия за мандат 2019-2023 г. Общинският съвет връчи отличия на заслужили личности, които са с принос за развитието на Бургас.

"Всеки в тази зала е бил част от картината на пъзела, който подреждахме заедно през четирите години съвместна работа. Всеки по свой начин е дал своя личен принос за развитието и благоденствието на Бургас, както обещахме в клетвата от първия си ден като общински съветници. Сред нас обаче има и такива личности, които със своята дейност и нестихващ плам оставят в историята на града ни своите имена на обществено значими личности, за което днес им отдаваме почит и благодарности“, сподели председателят на Общински съвет – Бургас проф. д-р Севдалина Турманова.

Грамота за високи професионални умения и постижения в управлението и администрирането на онкомедицината и лечение в Бургас получи проф. д-р Христо Бозов.

За времето, през което управлява Комплексен онкологичен център – Бургас – от 2018 г., заедно с екипа и колектива на медицинското заведение, го превръщат в едно от водещите лечебни заведения за онкологична помощ в Република България. Изпълнява успешно няколко основни цели: подобряване на лечебно-диагностичния процес и привличане на повече пациенти, развитие на КОЦ-Бургас като клинична база за обучение на лекари и специалисти по здравни грижи, профилактична и просветна дейност сред обществото, строеж на нова сграда и подобряване на материално-техническата база, организира много събития за промоция на здравето, дарителски и доброволчески кампании. През управлението е построена нова сграда със собствени средства, в която се разполага най-модерна апаратура за диагностика и лечение на онкологични заболявания. Инвестицията е за 10 млн. лева. През настоящия мандат ОбС е гласувал десетки решения за даване на съгласие за закупуване със собствени средства на модерна апаратура за КОЦ - Бургас, а средствата възлизат на над 3 милиона лева.

С грамота за цялостен принос и издигане на академичното развитие и утвърждаване на Бургас като водещ център и привлекателно средище на висшето образование бе отличена проф. д-р Магдалена Миткова.

Проф. д-р Бозов е наследник на дългогодишния ректор на университет "Проф. д-р Асен Златаров“, а именно - Проф. д-р МАГДАЛЕНА МИТКОВА. 40 години от жизнения й път са свързани с университета, в който започва като преподавател, а от 2015-а е негов ректор. Под вещото й управление университетът привлича все повече нови студенти, а качеството на образование е издигнато на високо ниво. Проф. Миткова завинаги остава част от историята на университет "Проф. д-р Асен Златаров“ и завинаги в сърцата на екипа и колегите си.

Грамота за изключителен принос в развитието на педагогическите науки и високи професионални компетенции в академичната дейност получи проф. д.п.н. Галя Христозова.

Проф. Христозова е учен, педагог, доктор на педагогическите науки. Специализира се в методиката на преподаване на български език. От 1999 г. е доцент, а от 2009 г. и професор в Бургаския свободен университет. През 2008 г. защитава дисертация на тема "Учебната задача по български език – основен фактор за изграждане на лингвистична компетентност в III и IV клас.“ за доктор на педагогическите науки. Била е декан на Факултета по хуманитарни науки на Бургаския свободен университет (2000 – 2004). През 2004 г. е избрана за заместник-ректор по научноизследователската и международната дейност на Университета. Остава на този пост до 2014 г. От 2014 г. е ректор на Бургаския свободен университет. Част е от съвета на ректорите в България.

Грамота "Пазител и пътеводител на документалното съкровище на Бургас“ бе връчена на директорът на Дирекция "Регионален държавен архив“ – Бургас Данка Георгиева.

"Ревностен пазител на паметта“ – така се определя самата Данка Георгиева, която е лицето на Държавния архив в Бургас. По време на мандата с огромната помощ на Данка Георгиева във фоайето на залата беше открита витрина с копия от документи – решения на Бургаския съвет. В изложбата е изложен един от първите документи – за създаването на Бургаския градски съвет – документ, датиращ от януари, 1880 г.

Директорът на Регионалния исторически музей в Бургас Милен Николов получи грамота за висок принос в опазването и популяризирането на културното наследство и съхранение на народните традиции и обичаи.

През 2005 година се присъединява към екипа на покойната вече директорка Цоня Дражева в Регионален исторически музей Бургас. През май 2019 година е доктор по история. А от есента на същата година спечели конкурса, обявен от Община Бургас, за директорския пост в РИМ. Милен Николов преподава на студенти във филиала на Националната художествена академия в Бургас. В резултат на работата на д-р Милен Николов и екипа му, пролетта на 2023 г. беше открит изцяло обновения Етнографски музей на Бургас, сградата навърши 150 години от построяването й и е една от най-старите сгради в нашия град.

За изключителна всеотдайност и висок професионализъм в усилията за овладяването на епидемията от COVID-19 с грамота бе награден д-р Георги Паздеров – директор на Регионалната здравна инспекция-Бургас.

От обявяването на извънредното положение във връзка с разпространението на Ковид – 19 през пролетта на 2020 г., в продължение на повече от 2 години д-р Паздеров – началника на Районна здравна инспекция – Бургас – д-р Георги Паздеров вложи цялата си професионална компетенция и почти денонощно организира дейности във връзка с овладяването на пандемията. Благодарение на неговите усилия и екипа му Бургас не влезе в черните статистики по висока заболеваемост.