Утре, 30 май 2024, в 10:30ч. на ул. "Роглец" № 9, район Слатина, ще бъде открит първия в София Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания. На събитието ще присъства Надежда Бачева, заместник-кмет на Столичната община (СО) в направление "Социални дейности и интеграция на хора с увреждания".

Центърът ще предлага дневни и почасови услуги, които включват цялостна грижа през деня, предоставяне на храна и задоволяване на ежедневните здравни и рехабилитационни потребности на лицата с увреждания. Специализиран персонал, включващ социални работници, педагози, арттерапевти, кинезитерапевти и медицински специалисти, ще осигури високо качество на заместващата грижа, съобщи Столична община.