Община Русе обяви, че на сайта за електронен прием в детските градини е публикуванa информация за свободните места за предстоящото второ класиране за учебната 2024/2025 г.

Открити са и нови места в ДГ "Радост“ – Русе, която се намира на ул. "Дондуков-Корсаков“.Обявени са 12 свободни места за прием на деца в първа група, родени 2021 г.

Важно е да се отбележи, че към началото на учебната 2024-2025 г. потвърдилите приема и записалите се в тази група деца ще посещават самостоятелно помещение на детската градина в сградата на ул. "Богдан Войвода“ до откриването на новостроящата се сграда на ул. "Дондуков – Корсаков“.

 След приключването на строителните дейности и започналата обществена поръчка за обзавеждане и оборудване на новооткритата сграда, децата ще бъдат преместени от групата на ул. "Богдан Войвода“ в група на ул. "Дондуков-Корсаков“.