В началото на учебната 2023/2024 г. по инициатива на инж. Йоана Порязова и инж. Мария Трапова - настоящи преподаватели по теоретично и практично обучение в ПГАСГ "Арх. Камен Петков“, бивши възпитаници на гимназията и с подкрепата на инж. Атанаска Вълканова, директор на ПТАСГ “Арх. Камен Петков", се откри иновативна лаборатория за изпитване на строителни материали.

Съобразно изискванията за осигуряване на качество и модернизация на професионалното образование и обучение на учениците в ПГАСГ се предоставя възможност за прилагане на придобитите теоретични познания при работа със съвременни технологии в областта на строителството.

Проектът е реализиран в резултат на успешната екипна работа между ръководство, учители и учениците от 12Д клас специалност "Транспортно строителство“.