Започва подмяна на ВиК мрежата по улица "Елин Пелин“ в Благоевград, след което предстои тя да бъде изцяло асфалтирана. Дейностите се очаква да стартират днес, съобщиха от община Благоевград. В тази връзка Община Благоевград апелира водачите на моторни превозни средства да преместят паркираните в района автомобили, зa да не бъде възпрепятстван процесът на работа.

Освен подмяна на ВиК и асфалтиране, предстои да бъдат извършени дейности по изграждане на тротоари, поставяне на осветление и дъждоприемни шахти.

Паралелно с това Община Благоевград продължава благоустрояването на улици на земна основа, намиращи се на различни места в областния център на Пиринско, като полага фрезован асфалт.