Окръжен съд – Търговище осъди условно 63-годишния д-р С. Р. за това, че в периода от 15.09.2020 г. до 12.01.2023 г., в гр. Търговище, при условията на продължавано престъпление, чрез общо тридесет и три отделни деяния, в качеството си на длъжностно лице е поискал и приел дар, който не му се следва за това, че е извършил действия по служба – престъпление по чл. 301 от НК (подкуп).

Общо получената сума е 3080 лв., а извършеното е, че без проведен клиничен преглед лекарят е взимал решение относно здравословното състояние и работоспособността на различни пациенти, като тези си изводи е вписал в медицински протоколи.

За извършеното и след признанието на подсъдимия в условията на съкратено съдебно следствие съдът наложи наказание от една година лишаване от свобода, което отложи за изпитателен срок от три години (условно осъждане) и глоба в размер на 1000 лв. Освен това го лиши от възможността да заема държавна длъжност във връзка с освидетелстване работоспособността на лица, като член и председател на специализирана лекарска комисия, за срок от една година, като за същия срок не може да упражнява дейност във връзка с освидетелстване работоспособността на лица, считано от влизане на присъдата в сила.

Подсъдимият следва да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 3080 лв. (три хиляди и осемдесет лева), придобити от него чрез посочените деяния.

Присъдата подлежи на обжалване в/или протест в петнадесетдневен срок пред Апелативен съд – Варна.