Районен съд – Кюстендил взе мерки за неотклонение "Задържане под стража“ по отношение на трима души, граждани на Кралство Мароко, съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд - Кюстендил. Всички те са привлечени от прокуратурата в качеството им на обвиняеми за престъпление по чл.279, ал.1 от Наказателния кодекс.

В землището на село Гюешево, на 470 м. от сградата на ГПУ - Гюешево, са направили опит да излязат през границите на страната ни, без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини.

За посочения състав на престъпление е предвидено наказание "лишаване от свобода“ от три до шест години и глоба от 1000 – 5000 лв. Касае се за тежко престъпление по смисъла на Наказателния кодекс. От събраните по делото доказателства, може да се направи обосновано предположение, че обвиняемите са съпричастни към престъплението.

Налице е и реална опасност обвиняемите да се укрият, доколкото не са български граждани и нямат постоянен адрес на територията на страната. Съдът счита довода на защитата, че обвиняемите са регистрирани като лица търсещи закрила не е равнозначно на съществуване на постоянен и/или настоящ адрес по смисъла на действащото българско законодателство, конкретно на Закона за гражданската регистрация.

Определенията на РС - Кюстендил, с които по отношение на чуждите граждани е взета най- тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража“, подлежат на обжалване с частна жалба и частен протест, пред Окръжен съд - Кюстендил.