Д-р Цветан Ценков подписа споразумение между Община Видин и Министерството на регионалното развитие и благоустройство, представлявано на Министър Виолета Коритарова, за предоставяне на средства за дофинансиране на "Рехабилитация на булевард Панония" от ул. "Цар Иван Асен II" до ул. "Гео Милев".

Предвидените дейности включват преасфалтиране на платното, обособяване на велоалея, обособяване на паркоместа, подмяна на парапетите в разделителна ивица, подмяна на настилката на тротоарите, преасфалтиране на кръгови, изграждане на ново кръгово на входа на ж.к "Панония", повишаване пътната безопасност с разделителни колчета между велоалеята и паркоместата, нова маркировка, намаляващи скоростта съоръжения и др.

По време на рехабилитацията, булевард "Панония" ще бъде затварян на етапи – от кръгово до кръгово, за да бъде избегнато затруднение в трафика.