Още две доброволни формирования се създават в община Сливен с центрове в град Кермен и село Гавраилово. Те ще действат в населените места в западната равнинна част. Процедурата за подбор и одобрение на общо 20-те кандидати е приключила. В момента се подготвят договорите, съобщи инж. Снежана Кънева, началник на отдел "Сигурност и управление при кризи“. В "Циклон“ се включват хора от центъра на формированието Кермен, както и от близките населени места Николаево и Младово. Другото ново формирование ще носи името "Вихър“. Макар центърът му да е в село Гавраилово, повечето доброволци ще са от Струпец, Селиминово и Бинкос.

След оформянето на договорите, двете структури ще бъдат вписани в националния регистър, съгласно изискванията на специалната наредба за доброволните формирования, приета с ПМС от 2012 г. Всеки доброволец ще получи персонален индивидуален номер /ПИН/, което ще му даде право да получи карта и да бъде обучен по програма, одобрена от Академията на МВР. Обучението включва подготовка за работа в кризисни ситуации, придобиване на умения за първа долекарска помощ и на правни знания. С държавна субсидия ще бъдат осигурени и защитни облекла.

Община Сливен бе сред първите в страната, където бяха създадени доброволни формирования. От няколко години активно работят ДФ "Грамадите“ с център Трапоклово и периметър на действие в селата от Горно Александрово към Трапоклово, Блатец, Драгоданово, Желю войвода и Глушник, както и ДФ "Железни врата“ с център Стара река, съответно за района на планинските села Божевци, Изгрев, Средорек, Въглен, Новачево, Градско и Бяла.

"Железни врата“ разполага в Стара река с противопожарна сграда и специализиран автомобил. Подобна възможност съществува и в Кермен, където Общината планира да извърши ремонти на бившата пожарна и да я предостави за нуждите на "Циклон“. Ще бъдат направени и постъпки за осигуряването на специализиран автомобил.

С новите две доброволни формирования Общината попълва лимита по стандарт за 40 доброволци. "Политиката ни е за представителство в повече кметства, като се има предвид, че получаваме пълно съдействие от кметовете. Има и желаещи, които макар да не са регистрирани като доброволци, винаги помагат в кризисни ситуации. Но съществуват национални стандарти, които определят броя на формированията и числеността на състава им“, коментира инж. Кънева.