Зам.-кметът на Габрово Мария Йозова и министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Виолета Коритарова подписаха днес споразумения за финансиране на осем обекта, който ще получат подкрепа от Инвестиционната програма за общински проекти към държавния бюджет, съобщиха от общината.

С това обектите на Община Габрово, който ще получат финансиране от държавата стават общо 12.

Днес бяха подписани споразуменията за обектите:

Нов парк в кв. Младост

Основен ремонт на пътна естакада за кв. Тредафил в Северна промишлена зона на град Габрово

Реконструкция на водопровод и възстановяване на настилки в кв. Априлово

Водоснабдяване и канализация на район "Зоопрака“ и зона "Градище“

Аварийно укрепване на пътното платно на ул. "Негенска“

Аварийно укрепване на брега на река Ятра при ул. "Иван Калпазанов“

Аварийно укрепване на терен зад спортно хале на стадион "Христо Ботев“

Преустройство на част от сграда (в бившия Дом за медико-социални грижи за деца) за обособяване на Център за интегрирани здраво-социални услуги.

През месец март други четири обекта получиха подкрепа за изпълнение чрез споразумения с министерството на регионалното развитие и благоустройството, а именно:

Реконструкция на улица "Свищовска“ и ул. "Транспортна“ в  град Габрово

Основен ремонт общински път - GAB 1018 /ІІІ - 4403/ - Габрово - Киевци - /ІІІ - 5004/

Основен ремонт на улица "Христо Ботев“ в град Габрово;

Изграждане на кръгово кръстовище при бул. "В. Априлов“ и ул. "Ю. Венелин“, в град Габрово.

За част от обектите вече са обявени и обществените поръчки за избор на изпълнители.