Определени са 13-те места, където да бъдат разположени преместваеми обекти за продажба на дини и пъпеши от 1 юли до 30 септември в Стара Загора, съобщиха за "Фокус" от местната администрация. Заявленията за издаване на разрешение за временно поставяне на ПО се подават в Административното бюро, по местонахождение на обекта, лично от кандидатите или упълномощени от тях лица - от 8.30 часа на 15 юни до 17.00 часа на 22 юни. Цената на конкурсната документация е 10.00 лв.

За местата, за които има повече от един кандидат, ще се проведе жребий в съответното АБ, където са те. Тегленето ще бъде на 28 юни от 10.00 часа.

Утвърдените схеми от главния архитект на Общината, критериите за участие и образци на заявление и декларация са достъпни на сайта на администрацията, в секция Обявления.