Днес, 17.06.2024 г., в Окръжен съд – Хасково се разгледа Частно наказателно дело № 396/2024 г., по постъпило искане на Окръжна прокуратура – Хасково за вземане мярка за неотклонение "Задържане под стража“ по отношение на С.И.И., на 39 г., български гражданин, на когото на 14.06.2024 г. е предявено постановление за привличане в качеството на обвиняем за това, че на 11.06.2024 г. на ГКПП "Капитан Андреево“, общ. Свиленград, обл. Хасково, като подбудител и помагач, в съучастие със С.М.М., на 22 г. – като извършител, без надлежно разрешително, направил опит да пренесе през границата на страната от Р България в Р Турция с лек автомобил, управляван от С.М.М., високорисково наркотично вещество – кокаин с общо бруто тегло 3,510 кг., като предметът на контрабандата е в особено големи размери, случаят е особено тежък и опитът е останал недовършен по независещи от дееца причини - престъпление по чл. 242, ал. 4 предл. 1-во, вр. ал. 2 предл. 1-во вр. чл. 18 ал. 1 вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 вр. ал. 1 от НК., съобщи съда.

Според съда до настоящия момент са събрани доказателства, които са в състояние да обосноват извод, че престъпление действително е налице, както и че негов автор е обвиняемият С.И.И. В подкрепа на това заключение са писмените доказателствени средства, а именно – протоколите за оглед на местопрестъпление, претърсване и изземване, ведно с фотоалбуми към тях и показанията на митническите служители, извършили физическата проверка на превозното средство, във вътрешността на което са открити въпросните пакети, съдържащи високо рисковото наркотично вещество.

Въпреки дадените обяснения от обвиняемия в днешното съдебно заседание, съдът счете, че събраните до момента доказателства за нуждите на настоящото производство и етапът, на който се намира разследването са достатъчни за да бъде направен извод за наличие на обосновано предположение за участието на обвиняемия в инкриминираната от прокурора престъпна дейност.

Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което се предвижда наказание "Лишаване от свобода“ от 15 г. до 20 г. и "Глоба“ от 200 000 до 300 000 лева. Съдът прие, че са налице задължителните условия по чл. 63, ал. 2 от НПК, а именно - опасността от укриване или извършване на престъпление. Въпреки, че обвиняемият не е осъждан, представените от прокурора данни от регистъра на лица с неприключили наказателни производства, сочат на висящо наказателно производство в съдебна фаза по внесен обвинителен акт за престъпление отново с предмет наркотични вещества.

Тези обстоятелства, взети в своята съвкупност, обусловиха извода на съда, че единствено мярката за неотклонение "задържане под стража“ се явява адекватна на целите на закона – да се осигури присъствието на обвиняемия в производството и при извършване на процесуалните действия по разследване.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив в 3 - дневен срок, считано от датата на постановяването и обявяването му в съдебно заседание, като в случай на постъпила жалба и/или протест, делото е насрочено за разглеждане от Апелативен съд – Пловдив на 25.06.2024 г. от 10 часа.