На 16 април, Ден на Българската конституция и професионален празник на юристите, над 160 представители на правната общност от Русенска област се събраха на тържествен бал, организиран от Окръжен съд - Русе.

Тази дата е знаменателна за общество, тя напомня за фундаменталните ценности, върху които е изградена българската държавност - свобода, демокрация, върховенство на закона и защита на правата на човека.

Събитието се проведе в централното фоайе на Съдебната палата, където гостите бяха посрещнати с приветствено слово от председателя на Окръжен съд – Русе Николинка Чокоева. Тя подчерта значението на професията на юриста за изграждането на правовата държава и защита на правата на гражданите.

Събитието продължи с музикални изпълнения на Детска вокална група "Слънце" към Общински детски център за култура и изкуство гр. Русе с ръководител Наталия Константинова.

Балът се превърна в чудесна възможност за юристите да се срещнат и да се поздравят за своя празник. Сред гостите бяха съдии, прокурори, съдии по вписванията, държавни и частни съдебни изпълнители, нотариуси, адвокати, юрисконсулти.

Пролетният бал на юриста в Русе е събитие, което допринесе за сплотяването на правната общност в региона и ще се превърне в традиция.