Върховният административен съд остави в сила решение по административно дело №1121 от 2023 г. на Административен съд – Пазарджик, с което за недействителен е обявен изборът за кмет на община Панагюрище по време на втория тур на местните избори на 5.11.2023г.

Административно дело № 12366 от 2023 г. е образувано пред ВАС по жалби на Желязко Гагов, обявен за кмет от ОИК – Панагюрище и Общинската изибаретла комисия, обективирала избора за кмет в решение №138-МИ от 6.11.2023 г.

Върховните магистрати приемат, че правилно при установените от първоинстанционния съд нарушения на Изборния кодекс е налице опорочаване на изборния процес, което налага отмяна на обявения избор.

Касационният състав на ВАС приема, че няма допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, по смисъла на чл. 209 т.3 пр.2 от Административнопроцесуалния кодекс, налагащи отмяна на съдебния акт и връщане на делото за ново разглеждане. Административен съд – Пазарджик последователно в изпълнение на служебните си процесуални задължения е разгледал, допуснал и анализирал събраните доказателства, няма допуснати нарушения при процесуалните срокове и преценките. Всяко процесуално действие е обективирано в разпореждане или изрично мотивирано определение, което да даде възможност на страните да съобразят своето процесуално поведение при събиране на доказателства, оспорването им или допускане на други.

"Само като допълнение следва да се отбележи, че констатираните от експертизата допуснати нарушения наистина сами по себе си не могат да променят изборния резултат, но допълнени към вече констатираните сериозни нарушения в Секция 25 само допринасят към вече изведения извод за опорочен избор на втори тур за кмет в община Панагюрище“, пише в окончателното решение на ВАС.

За преброяване на бюлетините, независимо от техния брой, при такава малка разлика в община като Панагюрище - само 18 бр., е задължителна проверката лично от съда. Още повече като гаранция за невъзможност отново да се третират от други лица, било то и вещи лица. В настоящият случай първоинстанционният съд е направил много повече – лично, в присъствие на страните и техните процесуални представители е направил проверка на всички изборни книжа в спорната секция 25.

Напълно неоснователни са оплакванията в касационната жалба за недопустимост на исканията за повторно преброяване и проверка на спорните секции. В конкретния случай правилна е преценката на първата инстанция както на изложените спорни обстоятелства, така и за необходимите процесуални действия, допустими доказателства и доказателствени искания.

Решението на ВАС е окончателно.