Одобрен е списъкът на финансираните младежки проекти за 2024 на Община съвет избра младежките проекти за 2024 година, които ще бъдат финансирани с 65 хиляди лева от бюджета на Община Шумен.

Утвърдените проекти са в областта на доброволческите дейности, творчески работилници, музикално, танцово и изобразително творчество, футбол за момичета, войнско изкуство и други.

Одобрените проекти са:

Информация за одобрените за финансиране младежки проекти в изпълнение на стратегията за развитие на младите хора в община Шумен, сесия 1, 2024 г.

Информация за одобрените за финансиране младежки проекти в изпълнение на стратегията за развитие на младите хора в община Шумен, сесия 2, 2022 г.

Информация за одобрените за финансиране младежки проекти в изпълнение на стратегията за развитие на младите хора в община Шумен, сесия 1, 2022 г.

Информация за одобрените за финансиране младежки проекти в изпълнение на стратегията за развитие на младите хора в община Шумен, сесия 2, 2021 г.

Информация за одобрените за финансиране младежки проекти в изпълнение на стратегията за развитие на младите хора в община Шумен, сесия 1, 2021 г.

Информация за одобрените за финансиране младежки проекти в изпълнение на стратегията за развитие на младите хора в община Шумен, сесия 2, 2020 г.

Информация за одобрените за финансиране младежки проекти в изпълнение на стратегията за развитие на младите хора в община Шумен, сесия 1, 2020 г.