От 24.06.2024г.  ще започне изплащането в брой на възнагражденията на участниците в СИК от избори за членове на ЕП и народни представители, проведени на 09.06.2024г.

Плащания ще се извършват всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа, в административната сграда на район "Южен“, ул. "Македония“ № 73а, в стая №23 на етаж 2.

Плащанията по банков път ще се извършат на 21.06.2024г.