Стартът на поредната кампания за записване за срочна служба в доброволния резерв обсъдиха областният управител Данаил Ковачев и началникът на Военно окръжие I степен – Русе полковник Васил Петров.

Длъжностите са обявени със заповед на министъра на отбраната Тодор Тагарев, като те са общо 250. За тях могат да кандидатстват само български граждани. Подаването на документи е до края на април тази година, а самата служба ще започне от 10 септември. Минимално изискване за образование е основно, а максималната възраст – 40 години. Национален военен университет "Васил Левски“ ще провежда обучението в района на Велико Търново на 90 младши специалисти и във факултет "Артилерия, ПВО и КИС“ в Шумен на други 60 младши специалисти по артилерия и ПВО. В Плевен във военно формирование 22160 ще се подготвят 100 младши изпълнители.

За времето на срочната служба резервистът получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоено звание. Завършилите срочна служба могат да кандидатстват без конкурс за вакантни длъжности за войници във военни формирования от Българската армия и включване в доброволния резерв. Те ползват предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, в т. ч. в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност при постигнати равни крайни резултати от проведена процедура. Срочнослужещите, които не желаят да сключат договор за военна служба, се вписват в запаса.

Финансовото осигуряване на срочната служба в доброволния резерв е за сметка на бюджета на Министерството на отбраната. Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява в срок от 6 месеца. Тя включва последователно преминаване на следните етапи: начална военна подготовка; специална военна подготовка и изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили. След приключването на първия или на втория етап договорът може да бъде прекратен по писмено предложение на всяка една от страните.

Кандидатите подават писмени заявления чрез военните окръжия, като тези с постоянен адрес в област Русе могат да подават документи всеки делничен ден от 08.30 до 16.30 часа във Военно окръжие I степен – Русе, намиращо се на ул. "Княжеска" № 8. Крайният срок за кандидатстване е 30 април. Заявленията трябва да бъдат придружени и от всички изискуеми документи, упоменати в заповедта на министър Тагарев.

Припомняме, че новият вид военна служба бе въведен с промяната на Закона за резерва на Въоръжените сили от Народното събрание на 16 декември 2020 г. Аргументите за това бяха необходимостта от окомплектоване на военните формирования в страната. Данните показват, че половината от завършващите продължават като професионални войници.