Обявени са 1010 свободни места за предстоящото на 4-ти юни 2024 година класиране за прием в детските градини и детските ясли в Пловдив. Класирането ще е второ основно за първа възрастова група за учебната 2024/2025 година (за постъпване от 16.09.2024 г. на родените през 2021 година деца).

Общият брой на обявените места по възрастови групи е, както следва:

-  за яслените групи – 163 места;

- за първа възрастова група – 575 места;

- за втора възрастова група – 145 места;

- за трета възрастова група – 60 места;

- за четвърта възрастова група – 67 места; 

Най-голям брой места (общо 101) са обявени за новата сграда на детската градина в район "Тракия", която в системата за прием е въведена като ДГ "Червената шапчица" с трети адрес ул. "Проф. д-р Иван Митев" №1.  Има места за всички възрастови групи, като най-много са местата за първа група – 47 и за втора възрастова група – 38.

Срокът за кандидатстване за предстоящото класиране по електронен път е 03.06.2024 г.