Публична дискусия за обсъждане на концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) "Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР" ще се проведе на 29 февруари (четвъртък) от 10.00 до 11.00 ч. в Заседателната зала на Общинския младежки дом в Монтана.

Дейностите, застъпени в съвместната концепция, по която кандидат е Община Враца, а от област Монтана партньори са Община Монтана и Драматичен театър "Драгомир Асенов“ – Монтана, включват подпомагане на мобилността и зеления транспорт в общината чрез закупуване на 6 електрически автобуса и изграждане на 6 зарядни станции, както и цялостна реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Театъра.

Общественото обсъждане дава възможност на кандидатите и партньорите да представят и защитят пред широката общественост проектните идеи, залегнали в подадената от тях концепция. Присъстващите на събитието ще могат да задават въпроси относно предвидените в КИТИ дейности, както и да изразят своята подкрепа, възражения или препоръки чрез попълване на анкетна карта.