Във Варна 120 проекта фигурират в списъка с проектни предложения, предвидени за финансиране със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост и от Европейския съюз. Около половината от тях са одобрени за финансиране и предстои подписване на договори, а другата половина са в резервния списък. Това стана ясно на днешното заседание на ПК "Европейски въпроси и международно сътрудничество", на което беше предоставена информация за подписаните договори за финансиране и подадените проектни предложения към 7 февруари 2024 г.

Вече са сключени контрактите за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградите на ОУ "Св. св. Кирил и Методий", ОУ "Йордан Йовков", ОУ "Добри Чинтулов" и ДГ № 17 "Д-р Петър Берон". Предстои провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на ремонтните дейности. Срокът за изпълнение и за четирите обекта е 32 месеца, но не по-късно от 31 май 2026 г.

Друга тема беше вторият етап от Програмата за енергийна ефективност на жилищните сгради, при който е предвидено 20% самоучастие на собствениците на жилища. Общият ресурс за процедурата, която се финансира със средства по Плана за възстановяване и устойчивост, е 282 млн. лева, като за Североизточния район за планиране, включващ областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен, максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ, е 47 млн. лева. Крайният срок за кандидатстване е 29 февруари 2024 г., като към момента има информация, че две сгради са заявили желание да участват. При първия етап, който приключи в края на май миналата година, бяха одобрени 31 сгради във Варна. За тях е осигурено финансиране на обща стойност 79,8 млн. лева.

На днешното заседание бе изтъкнато също, че от 10 януари 2024 г. е отворена за кандидатстване програмата URBACT, като кандидати по програмата могат да бъдат само общини. Част от темите, по които може да се кандидатства, са качество на въздуха, жилища, кръгова икономика, култура и културно наследство и др. По предложение на съветниците от ГЕРБ беше гласувано да се определи работна група от администрацията. В най-кратки срокове тя трябва да представи на Общински съвет – Варна мярката, по която ще се кандидатства, партньорите, както и в изпълнение на кой стратегически документ на Община Варна е проектът.