Хартиените бюлетини, необходими за произвеждането на вота на 09.06.2024 г. във Видинска област за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание бяха получени днес, заедно с ролките със специализирана хартия за машинното гласуване.

Под полицейска денонощна охрана и СОТ е осигурено тяхното съхранение в Конферентния център на държавната администрация. Останалите изборни книжа и материали (протоколи за СИК, кутии за отрязъците с номерата на бюлетините, печати, устройства за видеонаблюдение и др.) се предават на Районната избирателна комисия.

Общо 163 000 броя бюлетини ще се съхраняват в Областна администрация Видин до предаването им на СИК по места.

Окончателните избирателни списъци за двата избора, както и печатът на комисията по чл. 287 от Изборния кодекс предстои да бъдат предадени на общинските администрации с приемно предавателен протокол в периода 6 – 7 юни 2024 г.