След одобрен проект на община Смолян, Общностният център в града продължава предоставянето на интегрирани услуги за деца до 7 години като ще се реализират и нови дейности. Проектът "Бъдеще за децата в Община Смолян“, който е по Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, представиха ръководителят му Момчил Николов, секретар на Община Смолян и координаторът Таня Костадинова, съобщиха от пресцентъра на общината.

За да няма прекъсване в дейността на Общностният център поради приключване на проекта "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян“, финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, кандидатствахме по нова схема с цел да се ползват услугите на центъра, посочи на пресконференция Николов. Седем години полагахме напълно безплатно грижи за децата с увреждания. Благодаря на екипа за любовта и професионализма, с които се отнасяха към децата. Факт е, че по вече приключилия проект бяхме предвидили да обхванем 900 деца, а те достигнаха 1650 достатъчно говори за ефективността и нуждата от интегрираните услуги на центъра. Приключилият проект беше с продължителност 7 години, стартира на 1 август, 2016 г. и приключи на 1 септември, 2023 г. Стойността му беше над  1 млн.210 хиляди лв.

Центърът предоставя следните услуги – "Ранна интервенция на уврежданията, " Специална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“, "Формиране и развитие на родителски умения“, "Семейно консултиране и подкрепа“, "Здравна консултация за деца“ и "Допълнителна подготовка за равен старт в училище“.

Ръководителят на центъра Ваня Дунчева каза, че услугите на Общностния център са изключително значими. Тя посочи само един пример – петмесечно дете с множество малформации, което след интензивни терапии и операции на една година вече е започнало да ходи и говори. Дунчева каза, че през целия период на реализиране на проекта, екипът на Общностния център успешно си е сътрудничил с различни институции – ДСП, Център за обществена подкрепа, МБАЛ "Д-р Братан Шукеров“, детски градини и училища и др.

Новият проект "Бъдеще за децата в Община Смолян“, който продължава дейността на центъра стартира на 4 септември т.г. и е с продължителност до 4 май, 2025 г. Общата му стойност е 382 хил.лв. Ще бъдат обхванати 360 деца като се очаква техният брой да стане много по-голям. На пресконференцията бяха представени специфичните цели на проекта, целевите групи, въвеждащи и надграждащи обучения на служителите. Екипът ще бъде подготвен за работа съгласно най-актуалните тенденции в областта на ранното детско развитие.