Общинският съвет във Видин днес не проведе първо редовно заседание, предаде репортер на "Фокус“. Причината – със своя заповед Областният управител на Видин миналата седмица върна за ново разглеждане избора на председател на видинския Общински съвет, като го обяви за незаконносъобразен, за което "Фокус“ съобщи. След Решението съветниците от групата на ГЕРБ обявиха, че няма да участват в насроченото за 4 декември заседание на Общинския съвет. Мотивът им бе, че заседанието е свикано и ще бъде ръководено от Светослав Славчев, който, според представителите на партията, незаконно е избран за председател.

Избраният председател на ОбС -Видин Светослав Славчев се е съобразил със заповедта на Областния управител и е отменил редовното заседание, обяви той днес на нарочно свикана пресконференция в кабинета си. Славчев каза още, че по казуса е подал жалба, като председател на видинския Общински съвет,  в Административен съд (АС) Видин. В жалбата той оспорва Заповед № РД 25-40/29.11.2023 г. на Областен управител на област Видин, с която е върнато за ново разглеждане Решение №4, взето с Протокол №2/24.11.2023 г. на Общински съвет Видин за избора му като председател на Общински съвет Видин.

Пресцентърът на АС-Видин съобщи, че по жалбата е образувано дело.След отстраняване на нередовностите по жалбата, производството по делото ще бъде продължено, уточняват от съда.

На днешното непроведено заседание, общинските съветници трябваше да приемат бюджета на Община Видин за 2023 година,  както и да изберат заместник-председатели на Общинския съвет, да определят състава и председателите на постоянните комисии и клетва да положат новите общински съветници, които влизат на мястото на тези, с прекратени пълномощия. 

В пресконференцията участваха Мартин Дончев, председател на предизборни щаб на местна коалиция СДС (НДСВ, Новото време), Светослав Славчев,  Цветан Ценков, кмет на Община Видин и Генади Велков, бивш дългогодишен председател на Общинския съвет -Видин и общински съветник в момента.