Заседание на Общинския съвет – Смолян ще се проведе на 25 април от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, предаде репортер на "Фокус“.

В първоначалния дневен ред са включени 27 точки. Сред тях са Приемане на годишен доклад за 2023 година за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Смолян за периода 2021-2027 година, Приемане на Годишен отчет за 2023 г. по изпълнение на Програмата за намаляване нивата фини прахови частици /ФПЧ10/ и достигане на утвърдените норми за качеството на атмосферния въздух на Община Смолян и Плана за действие към нея за периода 2020- 2025г.

Съветниците ще гласуват и годишния отчет за 2023г. на Общинска програма за опазване на околната среда на община Смолян за периода 2022 –2028г., както и ще приемат за сведение на Годишния отчет за 2023 г. по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 2021 – 2028 г.

Общинарите ще обсъдят и разходването на месечните обезпечения и отчисления за 2024 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и Актуализирания план за действие на Община Смолян за интегриране на ромите за периода 2024-2027 г.

Ще бъде определен и размера на Годишната награда на Община Смолян за 2024 г. за изтъкнати дейци и творци от областта на науката, културата, образованието, техниката и журналистиката по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

На заседанието ще се обсъдят докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2023 г. и други важни за жителите на община Смолян въпроси.