На заседанието на Общински съвет Казанлък, което се проведе днес бяха приети  принципи за изграждане на постоянните комисии и определен техния брой, предмет на дейност, ръководство и състав, предаде репортер на "Фокус".

За председател на комисията по образование, младежки дейности и спорт бе избрана доц. Аксения Тилева от ГЕРБ.

Комисията по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнес среда ще се ръководи от Младен Желев от ГЕРБ.

Председател на ПК по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост ще бъде Ахмед Мехмед от ДПС.

Моника Динева от БСП оглави ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт.

Добрин Драгнев от "Алтернативата на гражданите" ще е председател на ПК по бюджет и финанси, а колежката му Петя Папазова на ПК по селско и горско стопанство и опазване на околната среда.

Начело на ПК по култура ,туризъм и вероизповедания ще бъде Димитър Пашев от ,,Възраждане".

Председател на ПК по правни въпроси, сигурност и обществен ред и противодействие на корупцията ще бъде Алекси Алексиев от ,,Продължаваме промяната-Демократична България".