С Решение №795 от 15.03.2024г. Административен съд – Благоевград потвърждава Решение № 300-МИ/31.10.2023г. на Общинска избирателна комисия – Петрич за определяне на изборните резултати за общински съветници на община Петрич, съобщават от Административния съд в Благоевград. 

От събраните по делото доказателство няма данни, които да са основание за недействителност на обявения с оспореното решение на ОИК-Петрич изборен резултат от проведените на 28.10.2023г. местни избори. По делото бяха ревизирани изборните книжа от 22 секционни избирателни комисии. Вещи лица провериха коректността в преценката за действителност и недействителност на бюлетините, броят на действителните бюлетини, с отбелязана преференция за всеки от кандидатите за общински съветници и броят на недействителните бюлетини. Според данните в експертизата на вещите лица, в ревизираните 22 от 92 СИК на територията на община Петрич не се установяват несъответствия, които да водят до промяна в резултата, разпределението на мандатите между партиите и коалициите, участвали с кандидатски листи в изборите на 28.10.2023г., както и не водят до промяна в персонализирането на мандатите, разпределени между партиите и коалициите. За потвърдителното решение съдът взе предвид и информацията от ЦИК с резултатите от проверката, извършена от ГД ГРАО за лицата, гласували на 28.10.2023г. на изборите за общински съветници в община Петрич, в нарушение на правилата на Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

Адм. дело №1068/2023г. бе образувано по жалба на Марио Минев, кандидат за общински съветник от листата на ПП ДПС в община Петрич против Решение № 300-МИ/31.10.2023г. на Общинска избирателна комисия – Петрич. Към делото са присъединени още пет дела по описа на Административен съд – Благоевград, всички образувани по жалби срещу № 300-МИ/31.10.2023 г. на ОИК – Петрич. Двама от жалбоподателите оттеглиха  жалбите си преди насрочване на първото заседание.